Ansvarsfriskrivningar och källor

Informationen på www.startuper.blog är baserad på information från internet eller från egna erfarenheter som vi sammanställer till innehåll för besökarna att läsa. Vi strävar efter att säkerställa att information på www.startuper.blog är korrekt. Trots våra ansträngningar kan innehållet på vår webbplats vara ofullständigt och/eller felaktigt och inga rättigheter kan härledas från informationen på denna webbplats.

Information om priser, produkter och tjänster på www.startuper.blog kan innehålla uppenbara fel av teknisk eller typografisk karaktär. Översättning från svenska till engelska och vice versa kan också medföra fel på hemsidan. Du kan inte göra några anspråk mot www.startuper.blog på grund av fel eller oklarheter på webbplatsen. Startuper.blog förbehåller sig också rätten att ändra eller ta bort delar av innehållet och har ingen skyldighet att meddela dig om sådana ändringar.

Informera oss

Skulle du (läsaren) av någon händelse identifiera information eller material på denna webbplats som inte hör hit, till exempel direkt felaktig information, vilseledande information, falsk information och andra oavsiktliga fel som strider mot svensk publiceringspraxis, ber vi dig härmed att kontakta oss omgående via e-post [email protected]. Vi kan sedan åtgärda problemet så snart som möjligt.

Upphovsrätt

Allt material som kräver referens till källan kommer att hänvisas till författaren/ägaren. Kopiering och distribution eller annan användning av innehållet på www.startuper.blog är förbjudet utan startuper.blogs skriftliga medgivande förutom material som nämns som godkänt på sajten. Textinnehåll från våra sidor kan nämnas utanför denna webbplats inom citattecken med hänvisning till källan. Innehåll från www.startuper.blog får inte användas för distribution och försäljning. Du får dela innehåll från vår webbplats med hjälp av tredjepartstjänster som Facebook, Instagram eller andra liknande tjänster.

Hälsningar
Team Startuper

startuper_logo